Về chúng tôi

16:55 07/13/2017

 

Sàn Doanh Nghiệp Việt - Verex là một trong những sản phẩm của Công ty CP tái cấu trúc doanh nghiệp Việt - Verco

Đây là sàn giao dịch trực tuyến kết nối đầu tư về mua bán sáp nhập doanh nghiệp giúp bên mua và bên bán có thể nhanh chóng tìm được đối tác chiến lược của mình.

Những chức năng chính của sàn Verex:

1. Đăng tin

- Dự án (ý tưởng) cần gọi vốn đầu tư
- Công ty (mô hình kinh doanh đang có) cần bán/ sang nhượng hoặc gọi thêm cổ đông....)

2. Tìm kiếm

- Các dự án/ mô hình kinh doanh/ công ty đang cần bán phù hợp chiến lược phát triển của mình
- Các nhà đầu tư chiến lược (các nhu cần cần mua/đầu tư vốn,....) 
- Các thương vụ M&A tiêu biểu
- Kiến thức và mẫu biểu để thực hiện thương vụ M&A 
- Tin tức và tư liệu về thị trường M&A trên thế giới và Việt Nam
- Tài liệu về đầu tư, quản trị, .... 

3. Trải nghiệm công cụ

- Khám sức khỏe doanh nghiệp của mình, để biết tình trạng hiện tại đang cân đối hay mất cân đối 
- Thẩm định dự án đầu tư (theo góc độ nhà đầu tư sẽ thẩm định) để biết dự án/công ty mình cần bán đang đạt mức độ hấp dẫn nào. 
- Tư vấn miễn phí các giải pháp gọi vốn, quản trị vốn và quản trị chiến lược từ chuyên gia cao cấp của VERCO.
- Xác định giá trị doanh nghiệp, đấu giá tài sản, dịch vụ tư vấn pháp lý,... 
- Hoàn chỉnh 1 thương vụ M&A chuẩn quốc tế trên sàn.

Bình luận