NHƯỢNG CỔ PHẦN CÔNG TY ĐÃ LÊN SÀN CHỨNG KHOÁN

Mã số: BDN-656
112
Trạng thái: Bán doanh nghiệp
Ngành kinh doanh: Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Giá bán: 35.000.000.000 đ
Thông tin chi tiết
Giới thiệu về công ty

BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY ĐÃ LÊN SÀN CHỨNG KHOÁN

Thành lập năm 1994.
-  Vốn điều lệ: 144 tỷ đồng, tương ứng với 14,4 triệu cổ phần
-  Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thương mại.
-  Cơ cấu cổ đông: 100% là cá nhân trong nước.
-  Vốn nhà nước: 0%
-  Cổ đông nước ngoài: 0%
-  Số lượng cổ đông: Khoảng 300 cổ đông
-  Số lượng cổ đông lớn: 15 cổ đông, nắm giữ 90% cổ phần của DN.
2.Tình hình tài chính
-  Doanh thu 2016-2017: 18-20 tỷ đồng. Có lợi nhuận.
-  Vốn chủ sở hữu: 114 tỷ đồng
-  Không có nợ xấu, lịch sử tín dụng tốt.
-  Không nợ thuế (quyết toán thuế hàng năm từ năm 2011 đến nay).
3.Thông tin đầu tư:
-  Bán 90% cổ phần, tương ứng với 12,96 triệu cổ phần.
-  Bên bán thực hiện làm sạch sổ sách, tất toán toàn bộ các khoản công nợ trước khi bàn giao.
-  Bán cổ phần không bao gồm tài sản.
-  Giá cổ phiếu hiện nay: 11.500 đồng/cp (29/06/2018).
-  Giá bán: 30 tỷ đồng (Ba mươi tỷ đồng), tương ứng với 2.300 đồng/cp.

Tên công ty
Công ty đã lên sàn UPCOM
Địa điểm
hà nội
Hiện trang doanh nghiệp
Đang hoạt động
Thời gian hoạt động
14 năm
Doanh thu hàng năm
100 - 250 tỷ
Lợi nhuận hàng năm
25 - 50 tỷ
Giá trị tài sản công ty
250 - 500 tỷ
Số lượng nhân sự
30 - 50 người
Bán cả hay bán một phần
Bán một phần

Bình luận