I. NGUYÊN TẮC CHUNG:

 • Văn bản này công bố các Điều khoản và Điều kiện giữa Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX và người sử dụng. Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản và Điều kiện này, vào bất cứ thời điểm nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực và được thông báo đến từng Thành viên đã đăng ký tại Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX ngay khi được đăng lên website. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Khi bạn tiếp tục sử dụng website sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.
 • Người sử dụng có quyền đăng ký Thành viên thường hoặc nâng cấp lên Thành viên VIP và có thể sử dụng các dịch vụ và công cụ của Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX theo đúng các tính năng của từng loại Thành viên.
 • Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nội dung nào của website này sai mục đích hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong Điều kiện và Điều khoản này, Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX sẽ hủy giấy phép của Thành viên mà không cần báo trước.
 • Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng ký Thành viên hoặc nâng cấp loại thành viên. Khi Thành viên đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào.
 • Mỗi người sử dụng website phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí. Trong trường hợp bị đánh cắp tài khoản, Thành viên phải thông báo cho ban quản trị Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX để giải quyết. Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ quy định.

 

II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Nguyên tắc hoạt động:

 • Cung cấp dịch vụ đăng tin mua bán doanh nghiệp trực tuyến cho những cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu giới thiệu và bán doanh nghiệp của mình tới những người mua tiềm năng.
 • Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
 • Những thông tin mua bán doanh nghiệp không thuộc danh sách Được thẩm định, Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX không có nghĩa vụ kiểm tra để đảm bảo tất cả các thông tin là hoàn toàn chính xác, đồng thời không chịu trách nhiệm về những ảnh hưởng đến quá trình giao dịch giữa 2 bên mua và bán.
 • Mọi hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và nhà đầu tư.
 • Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX.

2. Quy định chung:

Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau đây:

Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX là website www.sandoanhnghiepviet.com và verex.vn trực thuộc Công ty CP Tái cấu trúc doanh nghiệp Việt (VERCO.,JSC). Đây là website sàn giao dịch thương mại điện tử, nơi các tổ chức, cá nhân có thể:

 • Đăng tin mua, bán doanh nghiệp
 • Đăng ký thẩm định giá doanh nghiệp
 • Đăng ký dịch vụ tư vấn trong quá trình M&A
 • Đăng ký dịch vụ quản ký quỹ và cung cấp các giải pháp về vốn
 • Sử dụng công cụ đo lường sức khỏe doanh nghiệp
 • Sử dụng công cụ đo lường dự án đầu tư

Thành viên: là tố chức hoặc cá nhân đăng ký sử dụng Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX

Sản phẩm: là những thông tin doanh nghiệp và dự án được quảng cáo trên Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX

Sở hữu Trí tuệ: bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên. 

 

     Ban quản trị Sàn Doanh Nghiệp Việt - Verex