Mua doanh nghiệp 36 Doanh nghiệp

MS: MDN-352
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: CNTT - Viễn thông
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-351
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: Thương mại , dịch vụ
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-345
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: Điện tử - Kim khí
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-344
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: CNTT - Viễn thông
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-343
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: Hàng tiêu dùng
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-906
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: Dược phẩm - Y tế
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-859
Tỉnh/Thành: TP. Hồ Chí Minh
Ngành: Thương mại , dịch vụ
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-858
Tỉnh/Thành: TP. Hồ Chí Minh
Ngành: Bao bì
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-855
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: Hóa chất - Nhựa - Cao su
Giá mua: 100.000.000 đ
Xem
MS: MDN-513
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: Xây dựng - Vật liệu xây dựng
Giá mua: 40.000.000 đ
Xem
MS: MDN-364
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: Thương mại , dịch vụ
Giá mua: 15.000.000 đ
Xem
MS: MDN-342
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: CNTT - Viễn thông
Giá mua: 20.000.000 đ
Xem
Lọc theo