Mua doanh nghiệp 93 Doanh nghiệp

MS: MDN-860
Tỉnh/Thành: Bắc Ninh
Ngành: Du lịch
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-664
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: Sản xuất
Giá mua: 5.000.000.000 đ
Xem
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-652
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: Xây dựng - Vật liệu xây dựng
Giá mua: 1.000.000.000 đ
Xem
MS: MDN-337
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: Điện tử - Kim khí
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-336
Tỉnh/Thành: TP. Hồ Chí Minh
Ngành: CNTT - Viễn thông
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-335
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: Xây dựng - Vật liệu xây dựng
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-281
Tỉnh/Thành: TP. Hồ Chí Minh
Ngành: Sản xuất
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-280
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: Hàng tiêu dùng
Giá mua: 1.000.000.000 đ
Xem
MS: MDN-279
Tỉnh/Thành: TP. Hồ Chí Minh
Ngành: Du lịch
Giá mua: 1.000.000.000 đ
Xem
MS: MDN-278
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: Thương mại , dịch vụ
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-277
Tỉnh/Thành: TP. Hồ Chí Minh
Ngành: CNTT - Viễn thông
Giá mua: 1.000.000.000 đ
Xem
Lọc theo