Mua doanh nghiệp 36 Doanh nghiệp

MS: MDN-860
Tỉnh/Thành: Bắc Ninh
Ngành: Du lịch
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-664
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: Sản xuất
Giá mua: 5.000.000.000 đ
Xem
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-652
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: Xây dựng - Vật liệu xây dựng
Giá mua: 1.000.000.000 đ
Xem
MS: MDN-589
Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh
Ngành: Thương mại , dịch vụ
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-579
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: Xây dựng - Vật liệu xây dựng
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-578
Tỉnh/Thành: TP. Hồ Chí Minh
Ngành: Thương mại , dịch vụ
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-573
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: Xây dựng - Vật liệu xây dựng
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-572
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: Thương mại , dịch vụ
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-566
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: Thương mại , dịch vụ
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-560
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: CNTT - Viễn thông
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
MS: MDN-490
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Ngành: Xây dựng - Vật liệu xây dựng
Giá mua: Liên hệ người mua
Xem
Lọc theo