11:59 10/22/2018

Tiền thân từ một công ty sản xuất giày thể thao quy mô nhỏ, Công ty cổ phần Cuộc sống tươi đẹp được lập ra vào cuối năm 2014. Chỉ sau gần bốn năm hoạt động đến nay công ty đã được nhà đầu tư, thị trường biết đến, ghi nhận và thu về nhiều thành công với thương hiệu NADOS.

16:59 10/19/2018

Cho thuê tài chính là dịch vụ tín dụng trung và dài hạn dưới hình thức cho doanh nghiệp thuê tài sản.BSL cho thuê tài chính sử dụng vốn để mua lại tài sản của bên thuê hoặc bên cho thuê tài sản ấy để sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh