Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2018

17:08 12/04/2018

Hôm nay ngày 4/12/2018 tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2018, với chủ đề “ Hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới – Chủ động – Đổi mới – Thiết thực và Hiệu quả”.

Sự kiện được đánh giá là chương trình rất thực tế và cần thiết khi hội nhập với nền kinh tế chung của toàn Thế giới là xu thế bắt buộc, không thể cưỡng lại của nước ta. Tuy nhiên, đứng trước những biến động mạnh mẽ với sự nổi lên của chủ nghĩa bảo hộ lại tạo nên những thách thức lớn, nếu muốn hội nhập thành công chúng ta cần có nhiều nhân tố mang tính chủ quan hơn nữa để đạt được mục tiêu.

Trong bài phát biểu của mình, Phó Thủ Tướng Chính Phủ - Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về Kinh Tế: Vương Đình Huệ đã khẳng định Việt Nam đã có một năm đầy sôi động với những hoạt động kinh tế quốc tế thường xuyên.

Phó Thủ Tướng còn cho biết vào ngày 8/3 vừa qua chúng ta đã ký Hiệp định Đối tác Tiến Bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương. Đây là dấu mốc mang tính quyết định đến khả năng hội nhập của Việt Nam trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Những nội dung chính của Diễn đàn Hội nhập kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh nước ta đang có những bước tiến lớn trong quá trình thực thi các chính sách mới đặc biệt là hiệp định CPTTP đã ký kết vào hồi tháng 3 vừa qua. Bên cạnh đó là những chuyển biến phức tạp của nền kinh tế khu vực cũng như trên toàn thế giới, nên chúng ta bắt buộc phải có những phân tích, dự báo và hoạch định chính sách thật sự phù hợp để hạn chế tối đa những tác động tiêu cực trong suốt quá trình hội nhập cũng như đưa ra những giải pháp cho các hoạt động thời gian tới.

Dưới sự chủ trì của Phó Thủ Tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Diễn đàn tập trung bàn luận về ba nội dung chính trong đó:

  • Thứ nhất: Chỉ ra những sự kiện nổi bật và những xu thế mới của nền kinh tế thế giới, tình hình thương mại quốc tế từ đó đề xuất một số quan điểm về mặt chính sách đề có thể đủ nguồn lực để ứng phó với những diễn biến khó lường khi chúng ta đẩy mạnh quá trình hội nhập.
  • Thứ hai: Những vấn đề tồn tại trong quá trình thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam. Đánh giá những cơ hội và thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và đưa ra những vấn đề đối với cách tiếp cận thị trường Thế giới.
  • Thứ ba: Tiếp tục đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế theo hướng tích cực, nâng cao hiệu quả hơn nữa.

Tại Diễn đàn Tiến sĩ Deepak Mishra, Giám đốc Kinh tế Vĩ mô, Thương mại và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới nhận định: “Hội nhập kinh tế quốc tế trong những thập kỷ gần đây có tác động tích cực rõ ràng đến tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo. Tuy nhiên những thành quả của hội nhập thương mại có thể đã không được chia sẻ một các đồng đều trên toàn cầu, một số chi phí tái phân bổ lại nguồn lực trong hội nhập thương mại dẫn đến thất nghiệp và bất bình đẳng thu nhập gia tăng ở một số ngành bị điều chỉnh có thể đã không được quan tâm đầy đủ ở một số quốc gia. Đây là một yếu tố góp phần vào việc hình thành ý kiến tiêu cực đối với lợi ích thương mại, gia tăng chủ nghĩa bảo hộ, dẫn đến sự bất ổn chính sách. Trong tình hình đó Việt Nam nên kiên định hội nhập vào hệ thống thương mại toàn cầu”.

Bên cạnh đó ông Vũ Minh Khương – Thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng cũng cho rằng “Sự quay trở lại của chủ nghĩa bảo hộ còn do các thiết chế quản trị thương mại toàn cầu được thiết lập từ sau Thế chiến thứ Hai xuất hiện những lỗ hổng không còn đáp ứng được thực tiễn toàn cầu hóa và cần được điều chỉnh và hoàn thiện.”

Tại diễn đàn lần này VERCO cũng tham gia với tư cách khách mời, CTHĐQT Công ty Cổ phần Tái cấu trúc Doanh nghiệp Việt cũng đã tới và gặp gỡ các Diễn giả, đặc biệt là Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ để nói lên những mong muốn chung của cộng đồng doanh nghiệp SMEs.

 

Bình luận