Đang cần mua công ty thành lập từ 3 - 5 năm

Mã số: MDN-405
134
Trạng thái: Mua doanh nghiệp
Ngành kinh doanh: Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành: Hà Nội
Lý do mua: - Thành lập từ 3 - 5 năm về trước. - Lĩnh vực hoạt động nhà nghỉ, khách sạn. Có ít nhất 2 cơ sở nhà nghỉ khách sạn đang hoạt động tại Hà Nội. (Mục đích để lấy mua doanh nghiệp,ko có nhu cầu mua nha nghỉ khách sạn) - Hoạt động kinh doanh có lãi tại khu vực Hà Nội hoặc thành phố lớn khác. Ngoài các thông tin đã gử​i, bổ sung thêm: 1, Thuế môn bài đóng đủ các năm 2, Báo cáo thuế: Tháng, Quý, Năm nộp đầy đủ 3, Không vay ngân hàng, không có công nợ 4, Đã in và sử dụng hóa đơn VAT; 5, Hoàn thành nộp các công văn, giấy tờ cho Chi cục thuế chủ quản theo yêu cầu Xin cảm ơn.
Giá mua: Liên hệ
Thông tin chi tiết
Hiện trang doanh nghiệp
Đang hoạt động

Bình luận