Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 

  • Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.

 

  • Tuy nhiên, Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX, Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

 

  • Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX được cung cấp trên website này.

 

  • Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà Sàn doanh nghiệp Việt – VEREX sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng. 

     

      Ban quản trị Sàn Doanh Nghiệp Việt - Verex