Bán doanh nghiệp 10 Doanh nghiệp

MS: BDN-882
84
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
350.000.000 đ
MS: BDN-871
98
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
9.510.000.000 đ
MS: BDN-851
95
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
Liên hệ người bán
MS: BDN-821
94
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
5.000.000 đ
MS: BDN-806
99
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
8.000.000.000 đ
MS: BDN-805
76
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
8.000.000.000 đ
MS: BDN-694
100
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
Liên hệ người bán
MS: BDN-401
233
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
500.000.000 đ
MS: BDN-338
320
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
15.000.000 đ
MS: BDN-297
142
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
Liên hệ người bán
Lọc theo