Bán doanh nghiệp 12 Doanh nghiệp

MS: BDN-904
241
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
550 đ
MS: BDN-890
185
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
Khánh Hòa
Giá bán:
Liên hệ người bán
MS: BDN-882
285
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
350.000.000 đ
MS: BDN-871
156
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
9.510.000.000 đ
MS: BDN-851
138
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
Liên hệ người bán
MS: BDN-821
138
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
5.000.000 đ
MS: BDN-806
140
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
8.000.000.000 đ
MS: BDN-805
114
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
8.000.000.000 đ
MS: BDN-694
126
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
Liên hệ người bán
MS: BDN-401
263
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
500.000.000 đ
MS: BDN-338
354
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
15.000.000 đ
MS: BDN-297
162
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
Liên hệ người bán
Lọc theo