Bán doanh nghiệp 50 Doanh nghiệp

MS: BDN-890
8
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
Khánh Hòa
Giá bán:
Liên hệ người bán
MS: BDN-884
56
Ngành:
CNTT - Viễn thông
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
Liên hệ người bán
MS: BDN-882
49
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
350.000.000 đ
MS: BDN-876
21
Ngành:
Sản xuất
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
850.000.000 đ
MS: BDN-875
52
Ngành:
Ngành khác
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
15.000.000 đ
MS: BDN-874
43
Ngành:
CNTT - Viễn thông
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
Liên hệ người bán
MS: BDN-871
65
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
9.510.000.000 đ
MS: BDN-863
102
Ngành:
Xây dựng - Vật liệu xây dựng
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
25.000.000 đ
MS: BDN-862
63
Ngành:
In ấn
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
620.000.000 đ
MS: BDN-857
56
Ngành:
Cơ khí - Oto - Xe máy
Tỉnh/Thành:
Bình Dương
Giá bán:
500.000 đ
MS: BDN-854
64
MS: BDN-851
84
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
Liên hệ người bán
Lọc theo