Bán doanh nghiệp 53 Doanh nghiệp

MS: BDN-904
3926
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
550 đ
MS: BDN-901
516
Ngành:
Dược phẩm - Y tế
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
Liên hệ người bán
MS: BDN-890
541
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
Khánh Hòa
Giá bán:
Liên hệ người bán
MS: BDN-888
539
Ngành:
CNTT - Viễn thông
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
800 đ
MS: BDN-884
661
Ngành:
CNTT - Viễn thông
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
Liên hệ người bán
MS: BDN-882
660
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
350.000.000 đ
MS: BDN-876
757
Ngành:
Sản xuất
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
850.000.000 đ
MS: BDN-875
822
Ngành:
Ngành khác
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
15.000.000 đ
MS: BDN-874
244
Ngành:
CNTT - Viễn thông
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
Liên hệ người bán
MS: BDN-871
304
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
9.510.000.000 đ
MS: BDN-863
321
Ngành:
Xây dựng - Vật liệu xây dựng
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
25.000.000 đ
MS: BDN-862
251
Ngành:
In ấn
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
620.000.000 đ
Lọc theo