Bán doanh nghiệp 83 Doanh nghiệp

MS: BDN-856
329
Ngành:
Xây dựng - Vật liệu xây dựng
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
Liên hệ người bán
MS: BDN-747
103
Ngành:
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
Liên hệ người bán
MS: BDN-663
166
Ngành:
CNTT - Viễn thông
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
1.000.000.000 đ
MS: BDN-662
128
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
1.000.000.000 đ
MS: BDN-661
123
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
2.000.000.000 đ
MS: BDN-658
121
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
300.000.000 đ
MS: BDN-656
113
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
35.000.000.000 đ
MS: BDN-654
156
Ngành:
CNTT - Viễn thông
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
200.000.000 đ
MS: BDN-653
130
Ngành:
Sản xuất
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
1.000.000.000 đ
MS: BDN-651
97
Ngành:
Sản xuất
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
10.000.000.000 đ
MS: BDN-650
89
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
70.000.000 đ
MS: BDN-649
97
Ngành:
Xuất nhập khẩu - Dịch vụ giao nhận
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
10.000.000.000 đ
Lọc theo