Bán doanh nghiệp 83 Doanh nghiệp

MS: BDN-856
225
Ngành:
Xây dựng - Vật liệu xây dựng
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
Liên hệ người bán
MS: BDN-747
71
Ngành:
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
Liên hệ người bán
MS: BDN-663
120
Ngành:
CNTT - Viễn thông
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
1.000.000.000 đ
MS: BDN-662
90
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
1.000.000.000 đ
MS: BDN-661
85
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
2.000.000.000 đ
MS: BDN-658
92
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
300.000.000 đ
MS: BDN-656
90
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
35.000.000.000 đ
MS: BDN-654
110
Ngành:
CNTT - Viễn thông
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
200.000.000 đ
MS: BDN-653
104
Ngành:
Sản xuất
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
1.000.000.000 đ
MS: BDN-651
84
Ngành:
Sản xuất
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
10.000.000.000 đ
MS: BDN-650
79
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
70.000.000 đ
MS: BDN-649
84
Ngành:
Xuất nhập khẩu - Dịch vụ giao nhận
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
10.000.000.000 đ
Lọc theo