Bán doanh nghiệp 53 Doanh nghiệp

MS: BDN-904
345
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
550 đ
MS: BDN-901
253
Ngành:
Dược phẩm - Y tế
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
Liên hệ người bán
MS: BDN-890
270
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
Khánh Hòa
Giá bán:
Liên hệ người bán
MS: BDN-888
267
Ngành:
CNTT - Viễn thông
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
800 đ
MS: BDN-884
386
Ngành:
CNTT - Viễn thông
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
Liên hệ người bán
MS: BDN-882
361
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
350.000.000 đ
MS: BDN-876
392
Ngành:
Sản xuất
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
850.000.000 đ
MS: BDN-875
385
Ngành:
Ngành khác
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
15.000.000 đ
MS: BDN-874
157
Ngành:
CNTT - Viễn thông
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
Liên hệ người bán
MS: BDN-871
184
Ngành:
Thương mại , dịch vụ
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
9.510.000.000 đ
MS: BDN-863
202
Ngành:
Xây dựng - Vật liệu xây dựng
Tỉnh/Thành:
Hà Nội
Giá bán:
25.000.000 đ
MS: BDN-862
147
Ngành:
In ấn
Tỉnh/Thành:
TP. Hồ Chí Minh
Giá bán:
620.000.000 đ
Lọc theo